Zeeuws-Vlaanderen: Alsmaar Vlaamser

maart 2018 – De trend van inwijkende Vlamingen naar Zeeuws Vlaanderen zet zich verder door. De meest recente cijfers van de Stichting Zeeuws & Vlaanderen laten zien dat er in 2017 weer meer Vlamingen de grens overstaken dan de jaren daarvoor. Met 801 inwijkende Vlamingen is er een stijging van 8% ten opzichte van 2016. Hiermee staat de teller sinds 2011 op 4659 ingeweken Belgen.


Zeeuws-Vlaanderen: Stilaan meer Vlaams dan Nederlands?

februari 2017 – Volgens een recente voorspelling van antropoloog Herman Tak1 (University College Roosevelt in Middelburg) zou de Zeeuws-Vlaamse bevolking binnen 10 à 15 jaar voor de helft uit Belgen bestaan. De meest recente cijfers van de Stichting Zeeuws & Vlaanderen lijken hem ook nog gelijk te geven: in 2016 staken maar liefst 743 Belgen de grens over (versus 642 in 2015), een absoluut migratierecord! Hiermee staat de teller sinds 2011 op 3858 ingeweken Belgen en kunnen we stilaan van een echte Belgeninvasiespreken.