Walstraat 2, Terneuzen

€ 179.000,- k.k. Kan ik deze woning betalen? Terug naar het overzicht

Kenmerken

  • Type object:appartement
  • Totale oppervlak:onbekend
  • Bewoonbaar oppervlak:110m2
  • Slaapkamers:1

Omschrijving

Zeer courant woon/bedrijfspand, gelegen pal aan de Noordstraat. De bestemming is centrum doeleinden. Het pand is ideaal te gebruiken als bedrijfsruimte, kantoor of bedrijfspand met bovenwoning. De boven woning is via een eigen ingang te bereiken. Het pand is in 2006 volledig gerenoveerd en voor zien van een volledig nieuw dak (Unidek dakpanelen), houten kozijnen met dubbel glas, volledige c.v. installatie.
Het pand is gelegen aansluitend aan de Noordstraat, de belangrijkste winkelstraat van Terneuzen, waardoor u alle voorzieningen op loopafstand vind. Er is een mogelijkheid om een dakterras te realiseren van ca 12m².

Indeling:
Begane grond: Bedrijfsruimte, aparte inkomhal met trapopgang naar bovenwoning, meterkast
1ste verdieping: Entreehal, meterkast, woonkamer, badkamer, tussen gang, woonkeuken, opbergkamer, toilet
2de verdieping: Volledige open zolder, in gebruik als slaapzolder

Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding voor Centrum-1 (C-1) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
op de begane grond:
detailhandel, met uitzondering van supermarkten;
dienstverlening;
kantoren;
bedrijven voor zover die voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, niet zijnde Bevi-inrichtingen;
horeca voor zover deze voorkomt in categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;
maatschappelijke voorzieningen;
cultuur en ontspanning;

Met dien verstande dat de maximale bedrijfsvloeroppervlakte van de functies genoemd onder 1 tot en met 7 per vestiging 1.500 m2 bedraagt;
ter plaatse van de functieaanduiding (h=2): ten behoeve van horeca voor zover die voorkomen in maximaal categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, met een maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 200 m2 per vestiging;
ter plaatse van de functieaanduiding (su): tevens voor een supermarkt, met een maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 2.100 m2;
ter plaatse van de functieaanduiding (pg): tevens voor een parkeergarage;
ter plaatse van de aanduiding (w): tevens wonen;

met daaraan ondergeschikt:
aanvullende voorzieningen ten behoeve van de centrumfunctie zoals opslag of koelruimte;
op de verdiepingslagen:
wonen;
ter plaatse van de functieaanduiding (sc-c+): tevens voor het op de verdiepingen uitoefenen van de op de begane grond toegestane functie;
ter plaatse van de aanduiding (gs): tevens gestapelde woningen;
ter plaatse van de functieaanduiding (sba-pt): tevens voor penthouses;

alsmede:
ter plaatse van de functieaanduiding (cw): bescherming van de cultuurhistorische waarden van een rijksmonument;
ter plaatse van de aanduiding (swr-gmm): bescherming van de cultuurhistorische waarden van een gemeentelijk monument;

met de daarbij behorende:
aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
erven, tuinen en terreinen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

de gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met de voorgevel in één van de naar de weg gekeerde bouwgrenzen, dan wel op een afstand van ten hoogste 3 meter evenwijdig hieraan;
het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwvlak niet meer bedragen dan 100%, tenzij op de verbeelding anders is bepaald;
ter plaatse van de aanduiding [-bg] zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, toegestaan;
ter plaatse van de bouwaanduiding [ond] is tevens een onderdoorgang toegelaten;
de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1 meter te bedragen;
de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 7 meter bedragen, tenzij anders is bepaald op de verbeelding;
de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven maat bedragen en anders 4 meter hoger d

Lees de volledige omschrijving Toon minder